Notas

Notas del examen de conocimientos previos

Observación

Los presentes en la siguiente lista deberán hablar con el profesor de la asignatura a la mayor brevedad posible
Cobos Averturo, Alonso
Luz Miguel, Verónica de
Nieto Azabal, Juan Carlos
Perosanz Aguilera, Carlos
Pérez Albornos, Daniel
Santos Izquierdo, Víctor
Sanz Moreno, Rodrigo

Lista de notas

Num.NotaSolución
01 6.1acbacccaabdbdcbacdcacd
02 5.8cdbdaacdabcbbddcccadcd
03 4.7bcbdcdccbcaacdbddaccdb
04 3.8daaadcbcacddadcadbdaac
05 4.7dcccbbdbbbaddaddbcabab
06 7.0cccadcbbdddbdbddabacdc
07 4.7addacadacdcbaabcdbacbd
08 8.2cccdaaaaaadadaabbbbabd
09 6.1accaddbdbccaadcbacaddc
10 6.4adaabbdaaaadccdbbddaca
11 4.5adabcacacabbabadddccac
12 2.7aadbddbbdbcbbacdbacdbb
13 5.0cdcdaccdbdcadbddaacbcc
14 4.8dabdbabcdbdabadadadaad
15 5.3dccdcdbccbbddcbcadcdbc
16 3.9cdccacbbbbaabcdcaccbdc
17 6.1adacacdccccdbbdadaccda
18 8.0badbaadabadccabdcdbcca
19 3.0dbabbbdcddbcdbcbbaddac
20 6.5bdcbbcbdcbcdcbcdacbddd
21 5.0addaadaaabadcbabcdbaaa
22 4.8cccbbacaddadcbcdbaabdd
23 4.7cbacdcaacaacacdcddbccb
24 6.5aabdbbcdddcbabacdcbaca
25 5.2bcacdaabbccadacccbccdd
26 3.9aaaadbdbdbcbbcaaaaadca
27 3.3cccddcdabdaadabbbdbdba
28 2.1dabacadacabaabaddcbadb
29 5.2dcdabbabbddadababcacdc
30 5.3aadbacbcbadcdaaaabcbcd
31 3.3bddbcbadabdaabdddcdbad
32 7.0cadadacccadbcccadcdadb
33 4.8abcbdddbcbadadcbcddcab
34 4.1aaaccbdbccbddbaaabcbcb
35 6.4cdccdacbbbabccadbbacdb
36 4.1cadadaddbabdcdabaaabaa
37 6.1bbbaacabcbabdadbccbcdc
38 6.4bddcdbbacadbaaabacddad
39 7.9bcacdcadabcaadaabadaab
40 3.5dcdabadcbbacccadaadaba
41 6.4cdcbbcababacbccdccbbac
42 7.7baabbdbbaabddadcbcdacc
43 2.6cbbbcbccbcaaddddddddcd
44 7.0dabdbdddadcddaddccabcd
45 5.5bdbbcdbdcaadbaabbadadd
46 3.6abdcccdcdabbcdadaaaaca
47 3.5cddbaabcaaaabbbdbdcbaa
48 6.4babcbbacaacbbabbcbbcac
49 6.2cddbccadbabaaaaacbdbcb
50 5.5dcbdaacaacdcdbbbbdbccb
51 5.6cdcbcdcdaaadccbabddcbc
52 np
53 3.9ccddabcadbbcbadbaabddc
54 4.4adbcddcbcdcbdccaabcbbd
55 4.5cdbdcbddbacacdbadbaaca
56 5.9acabbcaccdbbcbcabbcacd
57 6.1acbdbddddcccaccaccddbb
58 4.5bacccadbddbdaccbddcaad
59 6.5accababbacaacccdcabaad
60 5.5dacbaaabbccbcaaccdcdab
61 5.2dbbaabdbabcbddcabcdddd
62 4.2cbcdacbddddaddcadaacdb
63 4.4bccdcbcbccbbbbdcbdcbdc
64 np
65 5.0dddcbcbccdbccbbbdbbdaa
66 5.5aacbabccacaadcdcbdbdab
67 3.9caacddbcdcdadbbabaddcb
68 np
69 np
70 np
71 np
72 np

Powered by:

Linux Mint
Powered by apache
Graphics by gimp

Modificado el miércoles 19 de septiembre de 2018 a las 08:36.
©大马猴, 2006 - 2018.
damahou